DRA. ERIKA DEL CARMEN AGUILAR CARRERA

                                                                                                                             DIRECTORA – CIDUNT 

                                                                                                     DRA. MYRIAM SOLEDAD HORNA LUNA VICTORIA

                                                                                                       SUB – DIRECTORA ADMINISTRATIVA – CIDUNT

                                                                                                      MG. MARIZELA TATIANA CALDERON RODRIGUEZ

                                                                                                              SUB – DIRECTORA ACADEMICA – CIDUNT